2023-02-18-1819

OV Mokřiny

Tvar1_0

Zápis z jednání

Zasedání OV 202302181819

sobota, 18. února 2023, 18:00, Osadní výbor Mokřiny
Mokřiny u Aše 119
Budova býv. pošty (přízemí)
352 01 – Aš

 

Předsedající

Pavlína Lorenzová

Účastníci

Pavlína Lorenzová, Roman Mastík, Jan Rippl

Zapisovatel

Jan Rippl

Pozorovatelé

Zdeněk Mazač, Markéta Jordánová

Hlasovací právo

Pavlína Lorenzová, Roman Mastík, Jan Rippl

 

 

 

 

Poznámky / vysvětlivky:

Přeškrtnuté jméno = nepřítomen. Pomlka v poli hlasování = téma bez hlasování.

Témata zasedání

Číslo:

Téma:

Hlasování ANO/NE:

Výsledek hlasování:

1.

Změna předsednictví OV

3-ANO / 0-NE

Schváleno

2.

Náves obce Mokřiny

3-ANO / 0-NE

Schváleno

3.

Příprava schůze se zástupci města Aše

3-ANO / 0-NE

Schváleno

4.

Pokyny pro čerpání finančních prostředků OV Mokřiny / Pravidla pro financování a účtování / Spolúčast města Aše při pořádání společenských akcí OV Mokřiny

3-ANO / 0-NE

Schváleno 
 
 
 
 
 

Usnesení osadního výboru Mokřiny

Začátek v 18:00, Konec 19:30Celkem 4 témata

 

 

Diskuse: Změna předsednictví Osadního výboru obce Mokřiny ze současné předsedkyně Pavlíny Lorenzové na Romana Mastíka. Příprava návštěvy starosty města Aše Vítěslava Kokoře a radní města Aše Mgr. Kláry Teršové členů OV obce Mokřiny. Projednání pravidel pro financování a účtování osadních výborů ve vztahu k rozpočtovým kapitolám města Aše, a s tím související pokyny pro čerpání finančních prostředků z rozpočtových kapitol města Aše (fin. prostředky určené pro činnost osadních výborů apod.).

 

 

Závěr: V bodu číslo 2, se OV Mokřiny usnesl na nutnosti tuto náves obce vystavět, avšak nejprve je dle názoru všech členů OV Mokřiny nutno tuto záležitost věcně probrat se zástupci města Aše (vyprojektování, výše uvolnění finančních prostředků, způsob realizace, apod.). K bodu číslo 2 se vztahují I body číslo 3 a 4.

 

 

Úkoly: Připravit a zrealizovat setkání se zástupci města Aše, jmenovitě: Vítěslav Kokoř (starosta), a Mgr. Klára Teršová (radní).

Podpis předsedkyně OV:

 

V Mokřinách 18. února 2023

Pavlína Lorenzová

 

 

 

_________________________

 

 

 

 

 

 

Strana číslo: 2

🗓️ Kalendář

Pro zobrazování tohoto kalendáře yužíváme programového scriptu FullCalendar.IO a externí datové zdroje prostřednictvím kalendáře(ů) od společnosti Google Inc.

Provozujete-li svůj vlastní Google kalendář, a rádi by jste jej zahrnuli do toho našeho, neváhejte a kontaktujte nás...