2022-11-20-1517

OV Mokřiny

Tvar1_0

Zápis z jednání

Zasedání OV 202211201517

neděle, 20. listopadu 2022, 15:00, Osadní výbor Mokřiny
Mokřiny u Aše 119
Budova býv. pošty (přízemí)
352 01 – Aš

 

Předsedající

Pavlína Lorenzová

Účastníci

Pavlína Lorenzová, Roman Mastík, Jan Rippl

Zapisovatel

Jan Rippl

Pozorovatelé

Zdeněk Mazač, Markéta Jordánová

Hlasovací právo

Pavlína Lorenzová, Roman Mastík, Jan Rippl

 

 

 

 

Poznámky / vysvětlivky:

Přeškrtnuté jméno = nepřítomen. Pomlka v poli hlasování = téma bez hlasování.

Témata zasedání

Číslo:

Téma:

Hlasování ANO/NE:

Výsledek hlasování:

1.

Konání Mikuláše 3. 11. 2022

3-ANO / 0-NE

Schváleno

2.

Umístění Vánočního stromu

3-ANO / 0-NE

Schváleno

3.

Příprava balíčků pro děti

3-ANO / 0-NE

Schváleno

4.

Povoz s koňmi na Mikulášskou oslavu v hodnotě 5000,- Kč

3-ANO / 0-NE

Schváleno 
 
 
 
 
 

Usnesení osadního výboru Mokřiny

Začátek v 15:00, Konec 16:00Celkem 4 témata

 

 

Diskuse: Vše prodiskutováno. Výbor byl rovněž obeznámen s existencí a fungováním internetových stránek obce Mokřiny (https://obec-mokriny.cz), E-mailovou adresou osadního výboru, a připravovaným zřízením datové schránky.

 

 

Závěr: Příští téma zasedání – návrh podoby návsi obce.

 

 

Úkoly: dokončit internetové stránky, pořídit fotografie obce.

Podpis předsedkyně OV:

 

V Mokřinách 20. listopadu 2022

Pavlína Lorenzová

 

 

 

_________________________

 

 

 

 

 

 

Strana číslo: 2

🗓️ Kalendář

Pro zobrazování tohoto kalendáře yužíváme programového scriptu FullCalendar.IO a externí datové zdroje prostřednictvím kalendáře(ů) od společnosti Google Inc.

Provozujete-li svůj vlastní Google kalendář, a rádi by jste jej zahrnuli do toho našeho, neváhejte a kontaktujte nás...