2023-04-16-1516

OV Mokřiny

Tvar1_0

Zápis z jednání

Zasedání OV 202304161430

neděle, 16. dubna 2023, 15:30, Osadní výbor Mokřiny
Mokřiny u Aše 119
Budova býv. pošty (přízemí)
352 01 – Aš

 

Předsedající

Pavlína Lorenzová

Účastníci

Pavlína Lorenzová, Roman Mastík, Jan Rippl

Zapisovatel

Jan Rippl

Pozorovatelé

Zdeněk Mazač, Markéta Jordánová

Hlasovací právo

Pavlína Lorenzová, Roman Mastík, Jan Rippl

 

 

 

 

Poznámky / vysvětlivky:

Přeškrtnuté jméno = nepřítomen. Pomlka v poli hlasování = téma bez hlasování.

Témata zasedání

Číslo:

Téma:

Hlasování ANO/NE:

Výsledek hlasování:

1.

Akce “Májka” 30.04.2023

3-ANO / 0-NE

Schváleno

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

  
 
 
 
 
 

Usnesení osadního výboru Mokřiny

Začátek v 15:00, Konec 16:00Celkem 1 témata

 

 

Diskuse: Zasedání se týkalo příprav uskutečnění společenské akce v obci Mokřiny s názvem “Májka”, jenž se má uskutečnit dne 30. dubna 2023. Na zasedání byl dohodnut rozpočet a technické zajištění.

 

 

Závěr: Schváleno

 

 

Úkoly: Podat žádost MU Aš na uhrazení výdajů spojených s konáním akce.

Podpis předsedkyně OV:

 

V Mokřinách 20. listopadu 2022

Pavlína Lorenzová

 

 

 

_________________________

 

 

 

 

 

 

Strana číslo: 2

🗓️ Kalendář

Pro zobrazování tohoto kalendáře yužíváme programového scriptu FullCalendar.IO a externí datové zdroje prostřednictvím kalendáře(ů) od společnosti Google Inc.

Provozujete-li svůj vlastní Google kalendář, a rádi by jste jej zahrnuli do toho našeho, neváhejte a kontaktujte nás...