2023-08-03-181930

OV Mokřiny

Tvar1_0

Zápis z jednání

Zasedání OV 2023080318

čtvrtek, 3. srpna 2023, 18:00, Osadní výbor Mokřiny
Mokřiny u Aše 119
Budova býv. pošty (přízemí)
352 01 – Aš

 

Předsedající

Roman Mastík

Účastníci

Pavlína Lorenzová, Roman Mastík, Jan Rippl

Zapisovatel

Jan Rippl

Pozorovatelé

-

Hlasovací právo

Pavlína Lorenzová, Roman Mastík, Jan Rippl

 

 

 

 

Poznámky / vysvětlivky:

Přeškrtnuté jméno = nepřítomen. Pomlka v poli hlasování = téma bez hlasování.

Témata zasedání

Číslo:

Téma:

Hlasování ANO/NE:

Výsledek hlasování:

1.

Uspořádání společenské akce dne 1. září 2023 s umístěním v amfiteartu Sady Míru v Aši, kde vystoupí celkem dva umělecké subjekty pro děti a mládež se zajištěním organizace této akce firma Daně Německo s. r. o. – Jiří Přenosil, a to v celkovém objemu finančních nákladů 40. 000,- Kč.

3-ANO / 0-NE

SCHVÁLENO: ANO

2.

 

-

-

3.

 

-

- 
 
 
 
 
 

Usnesení osadního výboru Mokřiny

Začátek v 18:00, Konec 19:30Celkem 1 téma

 

 

* Osadní výbor se usnesl na dohodě s firmou Daně Německo s. r. o. Jiří Přenosil na zorganizování akce pro děti a mládež v amfiteatru Sady Míru v Aši, jenž přislíbil spolupráci při pořádání této akce, a to dne 1. září 2023. S p. Přenosilem bylo dohodnuto, že zajistí veškerou potřebnou administrativu v této věci, zejména pak fakturaci poskytnutých služeb zainteresovaných subjektů (umělci, pronájem prostor, občerstvení, atd.). Podrobný rozpis nákladů předložených městu Aš ke schválení je obsažen v žádosti o poskytnutí finanční úhrady ze strany města Aš, viz. příslušný formulář k tomu určený, jenž bude v daném termínu předložen pověřeným pracovníkům města.

Závěr: Schváleno

 

 

Úkoly: Podat tuto žádost MU v Aši k posouzení/schválení.

Podpis předseda OV:

 

V Mokřinách 3. srpna 2023

Roman Mastík

 

 

 

_________________________

 

 

 

 

 

 

Strana číslo: 2

🗓️ Kalendář

Pro zobrazování tohoto kalendáře yužíváme programového scriptu FullCalendar.IO a externí datové zdroje prostřednictvím kalendáře(ů) od společnosti Google Inc.

Provozujete-li svůj vlastní Google kalendář, a rádi by jste jej zahrnuli do toho našeho, neváhejte a kontaktujte nás...