2023-07-21-1618

OV Mokřiny

Tvar1_0

Zápis z jednání

Zasedání OV 2023072116

čtvrtek, 21. července 2023, 16:00, Osadní výbor Mokřiny
Mokřiny u Aše 119
Budova býv. pošty (přízemí)
352 01 – Aš

 

Předsedající

Roman Mastík

Účastníci

Pavlína Lorenzová, Roman Mastík, Jan Rippl

Zapisovatel

Jan Rippl

Pozorovatelé

Zástupci MP

Hlasovací právo

Pavlína Lorenzová, Roman Mastík, Jan Rippl

 

 

 

 

Poznámky / vysvětlivky:

Přeškrtnuté jméno = nepřítomen. Pomlka v poli hlasování = téma bez hlasování.

Témata zasedání

Číslo:

Téma:

Hlasování ANO/NE:

Výsledek hlasování:

1.

Obecná diskuse na téma bezpečnost v obci se zástupci MP Aš a možnostech vzájemné spolupráce.

-

-

2.

Hlasování o požadavku obce Mokřiny na vedení města Aš o posun značení začátku a konce ohraničení obce s cílem zajištění bezpečnosti provozu na příslušných pozemních komunikacích (Příční, silnice ze směru na Výhledy).

3-ANO / 0-NE

SCHVÁLENO: ANO

3.

Hlasování o požadavku obce Mokřiny na vedení města Aš o vznesení požadavku instalaci 1ks zařízení Z-BOX v katastru obce Mokřiny.

3-ANO / 0-NE

SCHVÁLENO: ANO 
 
 
 
 
 

Usnesení osadního výboru Mokřiny

Začátek v 16:00, Konec 18:00Celkem 2 témata

 

 

* Ve věci posunu značení obce je nutné nechat dle vyjádření místostarosty p. Mataly o přezkum příslušného pozemkového odboru, zda taková akce nebude v rozporu s katastrální mapou města Aše.

 

* Ve věci instalace Z-BOX je nutné v případě schválení vybrat vhodnou lokalitu pro umístění zařízení o rozměrech 3x1m s přístupem k internetu a el. energii.

Závěr: Schváleno

 

 

Úkoly: Podat tuto žádost MU v Aši k posouzení/schválení.

Podpis předsedkyně OV:

 

V Mokřinách 21. července 2023

Roman Mastík

 

 

 

_________________________

 

 

 

 

 

 

Strana číslo: 2

🗓️ Kalendář

Pro zobrazování tohoto kalendáře yužíváme programového scriptu FullCalendar.IO a externí datové zdroje prostřednictvím kalendáře(ů) od společnosti Google Inc.

Provozujete-li svůj vlastní Google kalendář, a rádi by jste jej zahrnuli do toho našeho, neváhejte a kontaktujte nás...