Informace - Osadní výbory

‘’’Osadní výbor’’’ nebo ‘’’místní výbor’’’ je v [[Česko|České republice]] speciální typ [[výbor zastupitelstva|výboru zastupitelstva]] obce, tedy iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva [[obec|obce]], který může [[zastupitelstvo obce]] zřídit pro [[část obce]] (částí obce může být například [[vesnice]] nebo jiná [[osada]], [[Část obce|čtvrť]] atd.)

Oba názvy jsou právně rovnocenné, název výboru volí [[zastupitelstvo]] zpravidla k přihlédnutím k charakteru příslušné části obce. V [[Zákon o obcích (obecní zřízení)|zákoně o obcích]] jsou ‘’místní výbory’’ zahrnuty pod [[legislativní zkratka|legislativní zkratku]] ‘’osadní výbor’’.

== Vznik == Možnost vzniku osadních nebo místních výborů byla v [[Česko|České republice]] nově založena v roce [[2000]] zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. Rozsah jejich působnosti i složení řeší paragrafy 120 a 121.

Osadní nebo místní výbor(y) mohou (avšak nemusí) být zřizovány zastupitelstvem obce podle § 120 zákona o obcích. Výbory musí být složené z občanů obce, kteří jsou přihlášeni k [[místo trvalého pobytu|trvalému pobytu]] v příslušné části obce. Zastupitelstvo určuje počet členů osadního výboru (podle zákona musí mít nejméně 3 členy) a jmenovitě z jejich řad zvolí předsedu. Osadní výbor je jediným druhem [[výbor zastupitelstva|výboru zastupitelstva]] (§ 117 zákona o obcích), jehož předsedou nemusí být člen zastupitelstva.

Má-li obec více částí obce, zákon nestanoví, že by k nim z tohoto hlediska muselo být přistupováno rovnocenně. Zastupitelstvo tedy může podle své libovůle zřídit výbor například pro všechny existující části obce, anebo pouze pro jednu či několik odlehlých částí obce anebo naopak například pouze pro centrální část obce zahrnující historické centrum. Osadní výbory jsou nejčastěji zřizovány pro stavebně oddělené odlehlejší části obce. Ačkoliv zákon takovou možnost nezmiňuje, některá města zřizují společný osadní výbor pro více částí obce. Obvykle jsou osadní výbory jmenovány podle návrhu podaného z řad aktivních občanů nebo zastupitelů z příslušné části. V některých městech jsou místo osadních výborů zřizovány komise rady města pro určitou část obce (například ve [[Zlín]]ě). Osadní výbor zaniká stejně jako ostatní výbory s koncem funkčního období zastupitelstva, které osadní výbor zřídilo. Takový je právní výklad Ministerstva vnitra ČR, v zákoně o obcích to není výslovně uvedeno.

Stanovit části obce a zvolit pro ně místní výbory mohou i [[statutární město|statutární města]], která mohou také ustanovit [[městská část a městský obvod|městské části nebo městské obvody]] a přenést na ně část kompetencí města. Postavení místního nebo osadního výboru vůči orgánům samosprávných městských částí nebo obvodů ve statutárních městech zákon neřeší. V [[Brno|Brně]], [[Pardubice|Pardubicích]] a [[Plzeň|Plzni]] zřizují osadní výbory i zastupitelstva městských obvodů nebo městských částí. V [[Liberec|Liberci]] má jedna část města status městského obvodu a v několika dalších jsou zřízeny osadní výbory.

Pro hlavní město Prahu, na niž se nevztahuje zákon o obcích, zákon o hlavním městě Praze ani Statut hlavního města Prahy možnost zřizovat místní části ani místní nebo osadní výbory výslovně nezakládá. Zastupitelstvo hlavního města Prahy i zastupitelstva městských částí však teoreticky mohou ustanovit podobné výbory pro lokální témata podle obecných ustanovení o výborech zastupitelstev.

== Pravomoc == Osadní nebo místní výbor je oprávněn podle § 121 zákona o obcích

 • předkládat orgánům obce (zastupitelstvu, radě i ostatním výborům) návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce a
 • vyjadřovat se k takovým návrhům nebo k podnětům a připomínkám, které se týkají dotyčné části obce nebo které předkládají obecním orgánům občané obce s trvalým pobytem v dotyčné části obce.

Předseda výboru má právo na udělení slova v zastupitelstvu obce, pokud o to požádá.

Působnost osadního nebo místního výboru se týká pouze samosprávné působnosti obce, nikoliv přenesené působnosti státní správy. Nevztahuje se tedy například k projednávání přestupků.

== Označení == Naprostá většina obcí, které podobné výbory zřizují, volí název ‘’osadní výbor’’, který je ostatně v českém zákoně o obcích používán jako legislativní zkratka i pro místní výbory. Název ‘’místní výbor’’ je používán velmi málo, možná pro jeho podobnost s názvem ‘’[[místní národní výbor]]’’, používaným pro orgány místní správy před rokem [[1989]].

Zřízení místního výboru je doloženo od 1. května 2009 pro sídliště [[Nové Zákupy]] ve městě [[Zákupy]]{{Citace elektronického periodika | autor = | titul = Usnesení z 19. jednání Zastupitelstva města Zákupy 29. dubna 2009. Usnesení č. 148/09, Místní výbor Nové Zákupy | redaktoři = | periodikum = Město Zákupy | odkaz na periodikum = | url = http://www.zakupy.cz:80/view.php?cisloclanku=2009050001 | datum vydání = 2009-05-06 | url archivu = https://web.archive.org/web/20131213140310/http://www.zakupy.cz/view.php?cisloclanku=2009050001 | datum přístupu = 2009-05-06 | datum archivace = 2013-12-13 | nedostupné = ano }}a od roku 2011 také ve městě Poděbrady.

== Obce s osadními a místními výbory == === Osadní výbory ve statutárních městech ===

 • statutární město [[Brno]] nezřizuje v roce 2021 žádné osadní výbory. Od roku [[2003]] působily z rozhodnutí zastupitelstva městské části [[Brno-Slatina]] osadní výbory Slatinka (tříčlenný, pro ulici Slatinka) a osadní výbor Osada pod Stránskou skálou, do roku [[2006]] zvaný Černovičkyhttp://historickykrouzek.iglu.cz/clanky/72hk.pdf{{Nedostupný zdroj}}(čtyřčlenný, pro ulice Černovičky, Stránská a Podstránská), později tyto osadní výbory zanikly.
 • statutární město [[České Budějovice]] zřídilo 13. 5. 2019 výbor pro záležitosti [[Třebotovice|Třebotovic]] a [[Kaliště (České Budějovice)|Kaliště]] u Českých Budějovic{{Citace elektronické monografie | titul = Statutární město České Budějovice | url = https://www.c-budejovice.cz/vybor-pro-zalezitosti-trebotovic-kaliste-u-ceskych-budejovic | datum přístupu = 20.2.2021 | url archivu = https://web.archive.org/web/20210319210223/https://www.c-budejovice.cz/vybor-pro-zalezitosti-trebotovic-kaliste-u-ceskych-budejovic | datum archivace = 2021-03-19 | nedostupné = ano }}, který ale není osadním výborem podle zákona o obcích. Zdůvodněno to bylo skutečností, že Třebotovice a Kaliště nejsou částmi obce (jsou součástí části [[České Budějovice 5]]) a osadní výbor zde podle právní analýzy města nelze zřídit{{Citace elektronické monografie | titul = Záměr zřízení osadního výboru pro Třebotovice a Kaliště | url = https://www.c-budejovice.cz/zasedani/download/2461c321-ce4b-4a69-a49d-26f25d844ba8 | datum přístupu = 20.1.2021 }}{{Citace elektronické monografie | titul = Osadní výbory nebo sdružování obcí? | url = https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?t=46246 | datum přístupu = 20.2.2021 }}, což je ovšem v přímém rozporu s mnoha obdobnými osadními výbory zřízenými v jiných městech na území odlišně vymezeném od evidenční části města (například v [[Havlíčkův Brod|Havlíčkově Brodě]], [[Horní Slavkov|Horním Slavkově]], [[Orlová|Orlové]] nebo [[Rožnov pod Radhoštěm|Rožnově pod Radhoštěm]])
 • statutární město [[Děčín]] má v roce 2021 zřízen osadní výbor [[Dolní Žleb]] (poprvé zřízen v roce 2011){{Citace elektronické monografie | titul = Statutární město Děčín | url = https://www.mmdecin.cz/rada-a-zastupitelstvo/zapisy-z-jednani-vyboru-zastupitelstva-mesta/osadni-vybor-dolni-zleb | datum přístupu = 20.2.2021 }}
 • statutární město [[Frýdek-Místek]] má v roce 2021 zřízeny osadní výbory [[Chlebovice]], [[Lískovec (Frýdek-Místek)|Lískovec]], [[Panské Nové Dvory]], [[Skalice (Frýdek-Místek)|Skalice]] a [[Zelinkovice]]-[[Lysůvky]]{{Citace elektronické monografie | titul = Statutární město Frýdek-Místek | url = https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/zastupitelstvo-mesta/vybory-zm/osadni-vybory | datum přístupu = 20.2.2021 }}
 • statutární město [[Jablonec nad Nisou]] má v roce 2021 zřízeny osadní výbory Centrum, [[Kokonín]], [[Mšeno nad Nisou]], Novoveská, [[Proseč nad Nisou]], [[Rýnovice]] a [[Lukášov]], Šumava a [[Jablonecké Paseky]], [[Vrkoslavice]] a Dolina a Žižkův Vrch{{Citace elektronické monografie | titul = Statutární město Jablonec nad Nisou | url = https://www.mestojablonec.cz/cs/samosprava/osadni-vybory/ | datum přístupu = 20.2.2021 }}*statutární město [[Jihlava]] má v roce 2021 zřízeny osadní výbory [[Antonínův Důl]] a [[Červený Kříž]], [[Helenín]], [[Henčov]], [[Heroltice (Jihlava)|Heroltice]], [[Hosov]], [[Hruškové Dvory]], [[Kosov (Jihlava)|Kosov]], [[Pávov]], [[Popice (Jihlava)|Popice]], [[Staré Hory]], [[Vysoká (Jihlava)|Vysoká]] a [[Zborná]]{{Citace elektronické monografie | titul = Statutární město Jihlava | url = https://www.jihlava.cz/casti-mesta/d-465986/p1=103376 | datum přístupu = 20.2.2021 }}
 • statutární město [[Karviná]] nezřizuje v roce 2021 žádné osadní výbory. V roce 2016 hlasovalo zastupitelstvo města o žádosti občanů o zřízení osadních výborů [[Louky (Karviná)|Louky]] a [[Staré Město (Karviná)|Staré Město]], ale návrh nebyl schválen.
 • statutární město [[Liberec]] má v roce 2021 zřízeny následující osadní výbory{{Citace elektronické monografie | titul = Statutární město Liberec | url = https://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/dalsi-organy-mesta/osadni-vybory/ | datum přístupu = 20.2.2021 }}** osadní výbor [[Rochlice]] (od roku 2006) ** osadní výbor [[Horní Hanychov]] (od roku 2004) ** osadní výbor [[Pilínkov]] – [[Hluboká (Liberec)|Hluboká]] (Pilínkov od roku 2003, Hluboká od roku 2007) ** osadní výbor [[Vesec (Liberec)|Vesec]] (od roku 2009)
  ** osadní výbor [[Kateřinky (Liberec)|Kateřinky]] (od roku 2009) ** osadní výbor [[Rudolfov (Liberec)|Rudolfov]] ** osadní výbor [[Janův Důl (Liberec)|Janův Důl]] (od roku 2015) ** osadní výbor [[Machnín]], [[Karlov pod Ještědem|Karlov]] a [[Bedřichovka]] (od roku 2015) ** osadní výbor [[Růžodol I]] (od roku 2019) ** osadní výbor [[Kristiánov]] ** osadní výbor [[Františkov (Liberec)|Františkov]]
 • statutární město [[Pardubice]] nezřizuje žádné osadní výbory, ale městský obvod [[Pardubice IV]] má v roce 2021 zřízeny osadní výbory [[Černá za Bory]] a [[Žižín]], [[Drozdice]], [[Mnětice]], [[Nemošice]], [[Pardubičky]], [[Slovany (Pardubice)|Slovany]] a [[Staročernsko]]{{Citace elektronické monografie | titul = Městský obvod Pardubice IV | url = https://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvod-pardubice-iv-pardubicky/radnice/osadni-vybory/ | datum přístupu = 20.2.2021 | url archivu = https://web.archive.org/web/20210319210244/https://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvod-pardubice-iv-pardubicky/radnice/osadni-vybory/ | datum archivace = 2021-03-19 | nedostupné = ano }}
 • statutární město [[Plzeň]] nezřizuje žádné osadní výbory, ale městský obvod [[Plzeň 3]] má v roce 2021 zřízeny osadní výbory [[Radobyčice]] a [[Valcha (Plzeň)|Valcha]]{{Citace elektronické monografie | titul = Městský obvod Plzeň 3 | url = https://umo3.plzen.eu/urad-a-samosprava/samosprava-mestskeho-obvodu/osadni-vybory/osadni-vybory.aspx | datum přístupu = 20.2.2021 }}
 • statutární město [[Prostějov]] má v roce 2021 zřízeny následující osadní výbory{{Citace elektronické monografie | titul = Statutární město Prostějov | url = https://www.prostejov.eu/cs/samosprava/osadni-vybory/ | datum přístupu = 20.2.2021 }}** osadní výbor [[Krasice]], [[Čechovice (Prostějov)|Čechovice]], [[Domamyslice]] ** osadní výbor [[Vrahovice]], [[Čechůvky]] (poprvé zřízen 15. 2. 2005) ** osadní výbor [[Žešov]]
 • statutární město [[Přerov]] má v roce 2021 zřízen výbor pro místní části{{Citace elektronické monografie | titul = Statutární město Přerov | url = https://www.prerov.eu/cs/samosprava/zastupitelstvo-mesta/vybory-zastupitelstva/ | datum přístupu = 20.2.2021 }}, který ale není osadním výborem podle zákona o obcích
 • statutární město [[Třinec]] má v roce 2021 zřízeny osadní výbory [[Dolní Líštná]], [[Guty]], [[Kanada (Třinec)|Kanada]], [[Karpentná]], [[Kojkovice (Třinec)|Kojkovice]], [[Konská (Třinec)|Konská]]-[[Osůvky]], [[Konská (Třinec)|Konská]]-Podlesí, [[Nebory]] a [[Oldřichovice (Třinec)|Oldřichovice]]{{Citace elektronické monografie | titul = Statutární město Třinec | url = https://www.trinecko.cz/osadni-vybory/ms-6191/p1=6191 | datum přístupu = 20.2.2021 }}
 • statutární město [[Ústí nad Labem]] nezřizuje žádné osadní výbory, ale městský obvod [[Ústí nad Labem-Střekov]] má v roce 2021 zřízen osadní výbor [[Svádov]]{{Citace elektronické monografie | titul = Městský obvod Ústí nad Labem-Střekov | url = https://www.strekov.cz/cz/zastupitelstvo/vybory-zmo/osadni-vybor-svadov/ | datum přístupu = 20.2.2021 }}

=== Osadní výbory v jiných městech === [[Soubor:Chrastava-Andělská Hora, cesta od železniční zastávky.jpg|náhled|Proměnná plechová tabule s pozvánkou na veřejné zasedání osadního výboru [[Andělská Hora (Chrastava)|Andělské Hory]], části [[Chrastava|Chrastavy]]]]

=== Osadní výbory v ostatních obcích ===

== Přípravný výbor při oddělování == Částečně se osadnímu či místnímu výboru podobá přípravný výbor v části obce, která usiluje o oddělení. Takový přípravný výbor však není výborem zastupitelstva a není volen zastupitelstvem obce, ale utvářejí si ho sami iniciátoři. Je tvořený lichým počtem nejméně tří členů a navrhuje uspořádání místního referenda, podílí se na jeho přípravě a konání, připravuje návrh na oddělení obce, jedná za nově vznikající obec a je účastníkem řízení o oddělení, nesmí však podat krajskému úřadu samotný návrh na oddělení. Zákon neurčuje způsob jeho jmenování, fakticky jsou legitimací k činnosti výboru podpisy sesbírané na podporu vyhlášení místního referenda o oddělení části obce. Přípravný výbor smí být nejvýše jeden.

== Komise místní části == V některých městech jsou pro záležitosti všech nebo vybraných místních části zřízeny pouze [[komise rady]] města, označované například jako komise místní nebo městské části, občanské komise, komise pro rozvoj příměstských částí nebo komise pro integrované obce. Tento typ komise není zákonem o obcích specificky upraven, na rozdíl od osadního či místního výboru nemá komise kontrolní funkci, ale pouze funkci iniciativní a poradní, a to vůči [[Rada obce|radě města]].

 • statutární město [[Havířov]] má v roce 2021 zřízeny občanské komise [[Bludovice (Havířov)|Bludovice]], [[Dolní Datyně]], [[Dolní Suchá (Havířov)|Dolní Suchá]], [[Město (Havířov)|Město]], [[Podlesí (Havířov)|Podlesí]], [[Prostřední Suchá]], [[Šumbark]] a [[Životice (Havířov)|Životice]]{{Citace elektronické monografie | titul = Statutární město Havířov | url = https://www.havirov-city.cz/komise-rady | datum přístupu = 6.3.2021 }}
 • statutární město [[Hradec Králové]] má v roce 2021 zřízeny komise místní samosprávy [[Březhrad]], [[Kukleny]], [[Malšova Lhota]], [[Malšovice (Hradec Králové)|Malšovice]], [[Moravské Předměstí]]-jih, [[Moravské Předměstí]]-sever, [[Moravské Předměstí]]-východ, [[Nový Hradec Králové]], [[Piletice]], [[Plácky (Hradec Králové)|Plácky]], [[Plačice]], [[Plotiště nad Labem|Plotiště]], [[Pouchov]]-[[Věkoše]], [[Pražské Předměstí (Hradec Králové)|Pražské Předměstí]]-jih, [[Pražské Předměstí (Hradec Králové)|Pražské Předměstí]]-sever, [[Roudnička]], [[Rusek]], [[Slatina (Hradec Králové)|Slatina]], [[Slezské Předměstí]]-jih, [[Slezské Předměstí]]-sever, [[Hradec Králové (část obce)|Střed města]], [[Hradec Králové (část obce)|Střed města]]-historické centrum, [[Svinary]], [[Svobodné Dvory]] a [[Třebeš]]{{Citace elektronické monografie | titul = Statutární město Hradec Králové | url = https://www.hradeckralove.org/seznam-kms/ms-22376/p1=22376 | datum přístupu = 6.3.2021 }}
 • statutární město [[Mladá Boleslav]] má v roce 2021 zřízeny komise pro rozvoj příměstských částí jih ([[Čejetičky]]-u mostu, [[Čejetičky]]-Sahara, [[Podchlumí (Mladá Boleslav)|Podchlumí]], [[Jemníky (Mladá Boleslav)|Jemníky]], [[Chrást (Mladá Boleslav)|Chrást]], [[Bezděčín (Mladá Boleslav)|Bezděčín]]) a sever ([[Debř]], [[Debř]]-Láskov, [[Michalovice (Mladá Boleslav)|Michalovice]], [[Podlázky]], [[Čejetice (Mladá Boleslav)|Čejetice]]){{Citace elektronické monografie | titul = Statutární město Mladá Boleslav | url = https://www.mb-net.cz/komise-rady/ms-63077/p1=63077 | datum přístupu = 6.3.2021 }}
 • statutární město [[Olomouc]] má v roce 2021 zřízeny komise městských částí [[Černovír (Olomouc)|Černovír]]-[[Klášterní Hradisko]], [[Droždín]], [[Hejčín]], [[Holice (Olomouc)|Holice]], [[Chomoutov]], [[Chválkovice]], [[Lazce (Olomouc)|Lazce]], [[Lošov]], [[Nedvězí (Olomouc)|Nedvězí]], [[Nemilany]], [[Neředín]], [[Nová Ulice]], Nové [[Hodolany]], [[Nové Sady (Olomouc)|Nové Sady]], [[Nový Svět (Olomouc)|Nový Svět]], [[Olomouc-město|Olomouc]]-střed, [[Olomouc-město|Olomouc]]-západ, [[Pavlovičky]], [[Povel (Olomouc)|Povel]], [[Radíkov (Olomouc)|Radíkov]], [[Řepčín]], [[Slavonín]], Staré [[Hodolany]]-[[Bělidla]], [[Svatý Kopeček (Olomouc)|Svatý Kopeček]], Tabulový Vrch, [[Topolany (Olomouc)|Topolany]] a [[Týneček]]{{Citace elektronické monografie | titul = Statutární město Olomouc | url = https://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti | datum přístupu = 6.3.2021 | url archivu = https://web.archive.org/web/20210319211530/https://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti | datum archivace = 2021-03-19 | nedostupné = ano }}
 • statutární město [[Zlín]] má od roku 2008 zřízeny komise místních částí Bartošova čtvrť, Burešov-Vršava, Čepkov-Cigánov-Nivy, [[Jaroslavice (Zlín)|Jaroslavice]], [[Jižní Svahy]] I., [[Jižní Svahy]] II., [[Klečůvka]], [[Kostelec (Zlín)|Kostelec]], Kvítková-Díly, [[Kudlov]], Lazy-Lesní čtvrť, Letná, [[Lhotka (Zlín)|Lhotka]]-[[Chlum (Zlín)|Chlum]], [[Louky (Zlín)|Louky]], [[Lužkovice]], [[Malenovice (Zlín)|Malenovice]], [[Mladcová]], Mokrá-Zlínské Paseky, Obeciny, Podhoří, Podvesná-Benešovo nábřeží, [[Prštné]], [[Příluky (Zlín)|Příluky]], [[Salaš (Zlín)|Salaš]], [[Štípa]], U Majáku-Filmové ateliery, [[Velíková]], Zálešná-Kúty, Zlín-centrum{{Citace elektronické monografie | titul = Statutární město Zlín | url = https://www.zlin.eu/mistni-casti-a-komise-cl-736.html | datum přístupu = 6.3.2021 }}
 • město [[Bohumín]] má v roce 2021 zřízeny komise pro městské části [[Pudlov]], [[Skřečoň]], [[Starý Bohumín]], [[Šunychl]], [[Vrbice (Bohumín)|Vrbice]] a [[Záblatí (Bohumín)|Záblatí]]{{Citace elektronické monografie | titul = Město Bohumín | url = https://www.mesto-bohumin.cz/cz/samosprava/komise-rady-mesta/ | datum přístupu = 21.7.2021 }}
 • město [[Březová (okres Sokolov)|Březová]] má v roce 2021 zřízenu společnou komisi pro integrované obce ([[Arnoltov]], [[Kamenice (Březová)|Kamenice]], [[Kostelní Bříza]], [[Lobzy (Březová)|Lobzy]], [[Rudolec (Březová)|Rudolec]] a [[Tisová (Březová)|Tisová]]-Černý Mlýn){{Citace elektronické monografie | titul = Město Březová | url = https://www.mu-brezova.cz/komise-rady-mesta | datum přístupu = 6.3.2021 }}
 • město [[Český Těšín]] má v roce 2021 zřízenu společnou komisi pro příměstské části{{Citace elektronické monografie | titul = Město Český Těšín | url = https://www.tesin.cz/mesto-cesky-tesin/zastupitelstvo-a-rada-mesta/komise-rm-2018-2022/ | datum přístupu = 21.7.2021 | url archivu = https://web.archive.org/web/20210705050729/https://www.tesin.cz/mesto-cesky-tesin/zastupitelstvo-a-rada-mesta/komise-rm-2018-2022/ | datum archivace = 2021-07-05 | nedostupné = ano }}
 • město [[Nechanice]] má v roce 2021 zřízeny komise místních řízení místních částí [[Lubno (Nechanice)|Lubno]], [[Nerošov]], [[Sobětuš]], [[Staré Nechanice]], [[Suchá (Nechanice)|Suchá]] a [[Tůně]]{{Citace elektronické monografie | titul = Město Nechanice | url = https://www.nechanice.cz/samosprava/komise-rady-mesta/ | datum přístupu = 6.3.2021 }}
 • město [[Ostrov (okres Karlovy Vary)|Ostrov]] má v roce 2021 zřízenu společnou komisi pro místní části ([[Dolní Žďár (Ostrov)|Dolní Žďár]], [[Hluboký (Ostrov)|Hluboký]], [[Horní Žďár (Ostrov)|Horní Žďár]], [[Kfely]], [[Květnová]], [[Maroltov]], [[Mořičov]] a [[Vykmanov (Ostrov)|Vykmanov]])
 • město [[Polná]] má v roce 2021 zřízeny občanské komise [[Hrbov (Polná)|Hrbov]], [[Janovice (Polná)|Janovice]]-[[Skrýšov (Polná)|Skrýšov]] a [[Nové Dvory (Polná)|Nové Dvory]]{{Citace elektronické monografie | titul = Město Polná | url = https://www.mesto-polna.cz/komise-rm/os-13565/p1=84381 | datum přístupu = 6.3.2021 }}
 • město [[Trutnov]] má v roce 2021 zřízenu společnou komisi pro integrované obce{{Citace elektronické monografie | titul = Město Trutnov | url = https://www.trutnov.cz/cs/mesto/organy-mesta/komise-rady-mesta/komise-pro-integrovane-obce.html | datum přístupu = 7.3.2021 }}
 • město [[Třebíč]] má v roce 2021 jako poradní orgán rady jmenovány zástupce místních částí [[Budíkovice]], [[Pocoucov]], [[Ptáčov]], [[Račerovice]], [[Řípov]], [[Slavice (Třebíč)|Slavice]] a [[Sokolí]]{{Citace elektronické monografie | titul = Město Třebíč | url = https://www.trebic.cz/zastupci-mistnich-casti/d-1712/p1=29964 | datum přístupu = 6.3.2021 }}
 • město [[Valašské Meziříčí]] má v roce 2021 zřízeny místní komise [[Krásno nad Bečvou|Krásno]] 1 (Křižná), [[Krásno nad Bečvou|Krásno]] 2 (Obora), [[Valašské Meziříčí (část obce)|Město]] 1 (Štěpánov) a [[Valašské Meziříčí (část obce)|Město]] 2 (Vyhlídka){{Citace elektronické monografie | titul = Město Valašské Meziříčí | url = https://www.valasskemezirici.cz/mistni-komise-rady-mesta-2014-2018/ds-1460/archiv=1&p1=17887 | datum přístupu = 6.3.2021 }}
 • město [[Velké Meziříčí]] má v roce 2021 zřízeny komise pro místní správu [[Hrbov (Velké Meziříčí)|Hrbov]]-[[Svařenov]], [[Lhotky (Velké Meziříčí)|Lhotky]]-[[Kúsky]]-[[Dolní Radslavice]], [[Mostiště (Velké Meziříčí)|Mostiště]] a [[Olší nad Oslavou]]{{Citace elektronické monografie | titul = Město Velké Meziříčí | url = https://www.velkemezirici.cz/rada-mesta-a-zastupitelstvo/komise/224-komise-pro-mistni-spravu | datum přístupu = 6.3.2021 }}
 • město [[Znojmo]] má v roce 2021 zřízeny komise pro příměstské části [[Derflice]], [[Hradiště (Znojmo)|Hradiště]], [[Kasárna (Znojmo)|Kasárna]], [[Konice (Znojmo)|Konice]], [[Louka (Znojmo)|Louka]], [[Mramotice]], [[Načeratice]], [[Oblekovice]]-[[Bohumilice (Znojmo)|Bohumilice]]-[[Nesachleby]], [[Popice (Znojmo)|Popice]], [[Přímětice]]-sídliště a [[Přímětice]]-ves{{Citace elektronické monografie | titul = Město Znojmo | url = https://www.znojmocity.cz/komise-rm/d-2325/p1=96070 | datum přístupu = 6.3.2021 | url archivu = https://web.archive.org/web/20210319211619/https://www.znojmocity.cz/komise-rm/d-2325/p1=96070 | datum archivace = 2021-03-19 | nedostupné = ano }}*obec [[Velký Týnec]] má v roce 2022 zřízeny komise pro místní části [[Čechovice (Velký Týnec)|Čechovice]] a [[Vsisko]]{{Citace elektronické monografie | titul = Obec Velký Týnec | url = https://www.velkytynec.cz/vismo/osnova.asp?id_org=17978&id_osnovy=10915&n=komise%2Dobce&p1=10915 | datum přístupu = 31.1.2022 }}

== Chatové osady a zahrádkářské osady == [[Chatová osada|Chatové osady]] mají v Česku osadní výbory chatových osad. [[Zahrádkářská osada|Zahrádkářské osady]] mají v Česku základní organizace [[Český zahrádkářský svaz|Českého zahrádkářského svazu]] (ZO ČZS). V naprosté případě těchto případů nejde o místní nebo osadní výbory veřejné samosprávy ve smyslu zákona o obcích, ale o soukromoprávní samosprávné orgány.

== Občanské aktivy == Ve [[vojenský újezd|vojenských újezdech]] měly až do roku 2015 podobnou funkci [[občanský aktiv|občanské aktivy]], které podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany státu, mohl a v některých případech musel zřídit jako svůj poradní orgán [[újezdní úřad]]. Od roku 2016 na základě zákona č. 15/2015 Sb. nesmí mít vojenské újezdy žádné obyvatele hlášené k trvalému pobytu.

Občanskými aktivy se nazývají či nazývala též více či méně formální sdružení v některých nesamosprávných částech měst, například Občanský aktiv Klepačovský výbor v [[Klepačov|Klepačově]] nebo občanský aktiv [[Češkovice]] v částech města [[Blansko|Blanska]], v části [[Lukavec (Fulnek)|Lukavec]] města [[Fulnek]], v části [[Žerovice]] města [[Přeštice]], v části [[Nová Dědina (Uničov)|Nová Dědina]] města [[Uničov]] atd.

== Odkazy == === Reference ===

=== Související články ===

 • [[Část obce]]
 • [[Starostenství]]

=== Externí odkazy ===

{{Portály|Česko}}

[[Kategorie:Obce]] [[Kategorie:Sídla]] [[Kategorie:Orgány obcí v Česku]] [[Kategorie:Zastupitelstva]] [[Kategorie:Výbory v politice]]

You may also like:

Informace - Mokřiny

Mokřiny (Aš) Tato stránka obsahuje informace obecného rázu, vztahujících se jak k samotné historii naší obce, tak i k…

Číst dál

🗓️ Kalendář

Pro zobrazování tohoto kalendáře yužíváme programového scriptu FullCalendar.IO a externí datové zdroje prostřednictvím kalendáře(ů) od společnosti Google Inc.

Provozujete-li svůj vlastní Google kalendář, a rádi by jste jej zahrnuli do toho našeho, neváhejte a kontaktujte nás...